SKU
RMS

Zdalne wsparcie techniczne (RMS)

3,49 €
Czas trwania
Informacje o produkcie

RMS zapewnia Ci dostęp do aktualnych, istotnych z punktu widzenia konserwacji danych z telediagnostyki pojazdów Mercedes-Benz.

Mały - 1 dostęp do danych telediagnostycznych wygenerowanych przez pojazd

Średni – 10 dostęp do danych telediagnostycznych wygenerowanych przez pojazd

Duży – 100 dostęp do danych telediagnostycznych wygenerowanych przez pojazd

Zdalne wsparcie techniczne (RMS)

Przygotowane z wyprzedzeniem wizyty w warsztacie: RMS zapewnia Ci dostęp do najnowszych, istotnych z punktu widzenia konserwacji danych telediagnostyki pojazdów Mercedes-Benz. Informacje te można wykorzystać we własnej aplikacji. Na przykład, aby zaoferować klientowi rozwiązanie, które wymaga informacji o konserwacji na potrzeby wizyt w warsztacie. Dane są dostępne zdalnie, więc pojazd nie musi znajdować się na miejscu.

Uwaga: Dane telediagnostyczne wygenerowane przez pojazd są wyprowadzane za pomocą interfejsu programowania (API), który wyprowadza dane w formacie JSON. Oznacza to, że: dane telediagnostyczne generowane przez pojazd muszą być zintegrowane z aplikacją do użytku przez technika / warsztat / klienta / osobę trzecią itp. Korzystanie ze Zdalnego Wsparcia Diagnostycznego (RDS) i Zdalnego Wsparcia Konserwacyjnego (RMS) wymaga od klienta końcowego korzystania z usługi łączności w połączeniu z włączoną usługą telediagnostyczną. Dodatkowo musi być włączona usługa Third-Party Interface. Wreszcie, wymagana jest zgoda klienta końcowego na dostęp niezależnego operatora do danych na podstawie ich wykorzystania.

Ważne: W celu zakupu i korzystania z produktu należy zarejestrować się na stronie https://developer.mercedes-benz.com i utworzyć aplikację. Interfejs programistyczny jest dostępny tutaj. Ponadto, wymagane jest wskazanie określonego celu, który informuje klientów końcowych o wykorzystaniu ich danych. Zakup kredytów w portalu Service-Information Mercedes-Benz Trucks jest możliwy dopiero po zakończeniu tego kroku. Wymaga to wprowadzenia 32-cyfrowego kodu (Project-ID), który otrzymasz podczas tworzenia aplikacji na stronie https://developer.mercedes-benz.com.

Szczegółowa dokumentacja dotycząca użytkowania wraz z poradami dla użytkowników jest dostępna na stronie

RMS dokumentacja