Service Information
Mercedes-Benz Trucks Portal

Dla maksymalnej wydajności w warsztacie: skorzystaj z naszych perfekcyjnie dopasowanych oryginalnych produktów do diagnostyki, napraw i konserwacji. W portalu Service-Info Mercedes-Benz-Trucks udostępniamy

 

Ta strona internetowa zawiera informacje dotyczące napraw i konserwacji (RMI) dla niezależnych dostawców usług i wydawców technicznych. Wszystkie produkty RMI mogą być zakupione za pomocą karty kredytowej w formie kredytów czasowych lub plastrów czasowych.